РусскийEesti

03:42:29

Põhidokumendid PDF Prindi Saada link

- Narva-Jõesuu Kooli põhimäärus .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli õppekava .zip
- Arengukava 2017 - 2021 .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli päevakava .pdf
- Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks .pdf
- Lapsevanema nõusolek osalemaks õppekäigul .pdf
- NJK õppekäikude korraldamise kord .pdf ja blank .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli kodukord .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli üldtööplaan 2020/21 õ.a. .pdf
- Tunnijaotusplaan põhikoolis 2019/20 õ.a. .pdf
- Arenguvestluse tingimused ja kord Narva-Jõesuu Koolis .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli hädaolukorra lahendamise plaan .pdf
- Sisehindamise kord .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord .pdf
- Juhend loovtöö läbiviimiseks Narva-Jõesuu koolis .pdf
- Arvutiklassi kasutamise juhend .pdf
- Sisehindamise aruanne 2013. - 2016. a. .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord .pdf
- Narva-Jõesuu linna munitsipaalkoolide töötajate töötasustamise alused .pdf

Viimati uuendatud Teisipäev, 22 Detsember 2020 12:13
 
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner