Tööpakkumised

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks konkursi:

Tehnoloogia õpetaja - 0,35
Kehaline kasvatuse õpetaja - 1,0
Geograafiaõpetaja - 0,21
Vene keele õpetaja - 0,33
Väikeklassi õpetaja - 1,0

Psüholoog - 0,2
Eripedagoog - 0,2
Logopeed - 0,4

Õpetajad saavad tööle asuda alates 21.08.2024.a.
Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (PGS §74¹ ja §99).

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada  hiljemalt 05.05.2024.a.

Avaldusele palume lisada:
CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.ee

Avaldatud 04.12.2020. Viimati muudetud 18.03.2024.