Meie koolist

Tööpakkumised


Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks konkursi

Loodusainete ainevaldkonna õpetaja - 1,0

Tööülesanded

Loodusainete tundide andmine I, II, III kooliastmes.

Vene emakeelega õpilaste eesti keeles õpetamine.

Õpetaja asub tööle alates 06.03.2023.a.

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 või emakeel on eesti keel või on omandanud kõrgharidus eesti keelse  ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30).

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada  hiljemalt 19.02.2023.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.ee

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks konkursi

Loodusainete ainevaldkonna õpetaja - 1,0

Tööülesanded

Loodusainete tundide andmine I, II, III kooliastmes.

Vene emakeelega õpilaste eesti keeles õpetamine.

Õpetaja asub tööle alates 06.03.2023.a.

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 või emakeel on eesti keel või on omandanud kõrgharidus eesti keelse  ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30).

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada  hiljemalt 19.02.2023.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.ee