Lihtne ja mänguline eesti keel

Loomise kuupäev 20.03.2023

Üks kord nädalas toimub pikapäevarühma õpilastele intensiivne eesti keele õpe, võib öelda eesti keeles kümblemine. Keele õppimine toimub laulude-mängude ja pildikaartide abil. Õpetaja räägib lastega ainult eesti keeles ega tõlgi. Õpilased kuulevad selget eesti keelt, rõhku pannakse ka sõnade õigele hääldusele. Samuti arendatakse kuulamisoskust, lugemisoskust, kirjutamisoskust ning suulist väljendusoskust eesti keeles. Igapäevane pikapäevarühma tegevus toimub samuti eesti keeles.

Viimati muudetud 28.03.2023.