РусскийEesti

01:34:12

Основные документы PDF Печать E-mail

- Narva-Jõesuu Kooli põhimäärus .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli õppekava .zip
- Arengukava 2017 - 2021 .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli päevakava .pdf
- Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks .pdf
- Lapsevanema nõusolek osalemaks õppekäigul .pdf
- Порядок организации и проведения учебной экскурсии в NJK .pdf и бланк заявления .pdf
- Правила школьного внутреннего распорядка .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli üldtööplaan 2020/21 õ.a. .pdf
- Arenguvestluse tingimused ja kord Narva-Jõesuu Koolis .pdf
- Tunnijaotusplaan põhikoolis 2019/20 õ.a. .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli hädaolukorra lahendamise plaan .pdf
- Sisehindamise kord .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord .pdf
- Порядок проведения исследовательских работ .pdf
- Правила использования компьютерного класcа .pdf
- Sisehindamise aruanne 2013. - 2016. a. .pdf
- Narva-Jõesuu Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord .pdf
- Narva-Jõesuu linna munitsipaalkoolide töötajate töötasustamise alused .pdf

 

Обновлено 22.12.2020 12:13
 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер