Tööpakkumised

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks konkursi

- Vene keele õpetaja – 1,0

- Väikeklassi õpetaja – 0,5

Õpetajad saavad tööle asuda alates 21.08.2024.a.

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C1 (vene keele õpetajale – B2) ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (PGS § 74¹).

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada  hiljemalt 20.06.2024.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.eelink opens on new page

 

 

Avaldatud 04.12.2020. Viimati muudetud 04.06.2024.